Eskolaren arkeologia

Educacion pedagogia
978-84-7585-811-1
EUSKERA
244
240cm
170cm
VICERRECTORADO DE EUSKARA
10,82 €

Eskola gizarte mailakatu eta hierarkizatuen barnean jaio zen eta justiziaren eta berdintasunaren agindu konstituzionalari egokitzen ez zaizkion gizarteetan iraun du gaur egun arte. Eskola-sistemak ideal demokratikoen alde jokatzen du ala, alderantziz, bere eraketaren logikak gutxi gorabehera esplizituak diren menpekotasun- irizpidetan oinarrituz funtzionatzen du? Galdera honi erantzuteko inguruka ibili beharra dugu; historiak diskurtso eta praktika-tipo definituak sortarazi ditzakeen egoera berezi horretara jo behar dugu. Hain zuzen ere, arkeologiak, erakunde baten printzipio eratzaileetan oinarrituz, printzipio hauen eratorpen-arbola deskribatzea ahalbidetzen du.