Obra completa I

Historia
978-84-7339-542-7
CASTELLANO
AREALONGA

Akal Editor escomenza, con iste volume de Teoría nacionalista, a publ icación da Obra Completa de Vicente Risco. Hastra o de agora, o gran polígrafo galego soio era coñecido de forma parcial e moitos dos seus textos víanse arrodeados de inxusto esquecemento. Os anacos da súa obr a publicada ?narrativa galega, Leira, a súa incursión no teatro, e pou co máis-, con seren importantes, non abranguen máis ca un chisco do se u labor. Outros textos, publicados nesta ou naqueloutra revista, moi tas veces en boletíns especializados, eran xa material de heroteca. E, nembargantes, ó marxe do xuicio ideolóxico que nos mereza, o traballo de Risco ?etnñografo, historiador, ensayista de múltiples rexistros, orfebre habelencioso da lingua galega- non ten desperdicio. Francisco Javier Bobillo, ún dos escasos homes que coñecen a fondo a obra risqu iana, arrecadóu para iste tomo e prologóu os traballos máis importanes do teórico nacionalista. textos imprescindibles para achegármonos á f igura de Risco e tex